Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688)

Zgodnie z art. 19a  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019.688) zamieszcza się  ofertę na realizację zadania publicznego gminy  z zakresu: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Festiwal SKARfest". Oferta została złożona przez  Stowarzyszenie „Stacja Kultura” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej  przy ul. 1 Maja 11. Ofertę zamieszcza się jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

pobierz

bip
 

um

um

mbti um