rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konkurs na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkół Publicznych nr 1 i Przedszkola Publicznego nr 9

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konkursy w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora następujących szkół i przedszkoli:
1. Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23, w skład którego wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Nr 13 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23,
- Gimnazjum Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sezamkowa 23,
- Przedszkole Publiczne Nr 16 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Spółdzielcza 18.
2. Przedszkola Publicznego Nr 9 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Paryska 223.

 

Czytaj więcej...

LIV Sesja Rady Miasta

W czwartek, 24 maja o godzinie 13.30 w Urzędzie Miasta Skarżyska odbędzie się LIV sesja Rady Miasta.

Czytaj więcej...

Ważna informacja dla przedsiębiorców

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 19 maja 2018 r.), wpis zostanie wykreślony z CEIDG.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół i przedszkoli

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłosił konkursy na kandydata na stanowisko dyrektora następujących szkół i przedszkoli: Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sportowa 30 (w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza oraz Przedszkole Publiczne Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi) i Przedszkola Publicznego Nr 1 im. Wandy Chotomskiej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Rynek 63.

Czytaj więcej...

Informacja w sprawie decyzji przyznających stypendia szkolne

Referat Edukacji Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej informuje, że 21 maja 2018 roku od godz. 7.40 do 16.40 będą wydawane decyzje przyznające stypendia szkolne na II półrocze roku szkolnego 2017/2018. Decyzje będą wydawane w pokoju Nr 25 (parter budynku).

Konsultacje w sprawie ograniczania sprzedaży alkoholu

Prezydent Skarżyska-Kamiennej ogłasza konsultacje społeczne dotyczące ograniczenia czasu sprzedaży oraz liczby punktów sprzedających napoje alkoholowe na terenie miasta. Konsultacje potrwają od 21 maja do 25 maja 2018 roku.

Czytaj więcej...

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450 t.j.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą „PRZYSTAŃ PRZYDWORCOWA - stworzenie i uruchomienie profesjonalnego programu pomocowego z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin pochodzących z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej”.

Czytaj więcej...

Sesja Rady Miasta

W środę (4 kwietnia) o godzinie 14.00 w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się sesja Rady Miasta. 

Czytaj więcej...

Komunikat

Informujemy, iż w Wielką Sobotę, czyli 31 marca 2018 roku Urząd Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej będzie nieczynny.

bip
 

um

um

mbti um