Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej ogłasza konsultacje społeczne projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020.
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy[1] rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu zmiany dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 lutego 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. do godz. 15:30 w formie:
 
1) spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji umożliwiającego wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu, spotkanie odbędzie się w Sali nr 5 Urzędu Miasta w dniu 14 lutego 2018 r. o godz.1000;
 
2) zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dostępnego w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz podczas spotkania, o którym mowa w pkt 1. Wypełnione formularze można dostarczyć:

a. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
b. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem Gminny Program Rewitalizacji,
c. bezpośrednio do pokoju nr 224, w godzinach pracy Urzędu Miasta.
 
3) zbierania uwag ustnych. Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie opinii i uwag jest Marek Boguszewski, Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel.: 25-20-145. Uwagi składać można od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30).
 
Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
  • z datą wpływu przed dniem 14 lutego 2018 r. i po godz. 15:30 w dniu 15 marca 2018,
  • bez oznaczenia zgłaszającego,
  • przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie otwartego spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji).
Materiał informacyjny oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 14 lutego 2018 r.:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pod adresem bip.skarzysko.pl,
  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej pod adresem um.skarzysko.pl,
  • w pokoju 101 Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, w godzinach pracy Urzędu.
[1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

DO POBRANIA:
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2016-2020

 

bip
 

um

um

mbti um