Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018.450 t.j.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, pod nazwą „PRZYSTAŃ PRZYDWORCOWA - stworzenie i uruchomienie profesjonalnego programu pomocowego z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin pochodzących z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej”.
 
Oferta została złożona przez Stowarzyszenie "Bądź Dobry jak Chleb" z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 52 i zamieszczana jest jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.
 
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego część 1 | część 2

bip
 

um

um

mbti um