Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja dla społeczeństwa: Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest

 
Gmina Skarżysko-Kamienna od dnia 07.03.2018r. realizuje zadanie pn. „Usuwanie, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna”. 
 
Na ten cel Gmina Skarżysko-Kamienna uzyskała dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 27.223,56 zł, tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

bip
 

um

um

mbti um