Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zlecenie realizacji zadania publicznego gminy z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm,) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego gminy z zakresu: promocja i ochrona zdrowia - tytuł zadania "Paragedon" - festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych. Oferta została złożona przez Stowarzyszenie Projekt Świętokrzyskie z siedzibą w Kielcach przy ul. Hożej 63 lok. 2 i zamieszczana jest jednocześnie w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz na stronie internetowej Gminy www.skarzysko.pl na okres siedmiu dni.

bip
 

um

um

mbti um