Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

     Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 20.12.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Skarżyska–Kamiennej. Wykaz ten został opublikowany także na stronach internetowych Urzędu.

Zarządzenie Nr 368/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w załączeniu.

Załączniki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bip
 

um

um

mbti um