Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy dot. nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Prusa i Asfaltowej

 
        Prezydent Miasta Skarżyska - Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Sikorskiego 18, został wywieszony wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 19.07.2019 r., dotyczący nieruchomości gruntowych położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach: Prusa i Asfaltowej. Wykaz ten został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

W załączeniu Zarządzenie Nr 199/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

 
 
 
 
 
 
 

bip
 

um

um

mbti um