Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości lokalowych mieszkalnych i niemieszkalnych usytuowanych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

 

        Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sikorskiego nr 18 zostały wywieszone wykazy nieruchomości z dnia 25 czerwca 2019 r.: dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz najemców tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicach Legionów, Krasińskiego, Pułaskiego, Sikorskiego; oraz dotyczący sprzedaży nieruchomości lokalowych niemieszkalnych na rzecz najemcy tych lokali, usytuowane w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Jaracza.

          W załączeniu:
- Zarządzenie Nr 164/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.
- Zarządzenie Nr 165/2019 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali niemieszkalnych, położonych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu.

 

bip
 

um

um

mbti um