rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78, tel. 25-20-176

Wymagane dokumenty

Kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78

Opłaty

za wydanie zezwolenia - 82 zł

Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu pokój nr 6.

Termin załatwienia

Maksymalny termin oczekiwania do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Opłatę za wydanie zezwolenia uiszcza się przy odbiorze decyzji.

Podstawa prawna

Art. 10 Ustawy z dnia 21 września 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003r Nr 106, poz. 1002)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r, Nr 77, poz. 687)
Uchwała Zarządu Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 stycznia 1999r w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.

Treść
Kompletny wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

Akceptował
naczelnik Zygmunt Żebrowski


Wniosek o zezwolenie na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

Zezwolenie na korzystanie z przystanków miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Skarżysk

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78, tel. 25-20-176

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78 lub listownie.

Opłaty

brak opłaty skarbowej

Termin załatwienia


Maksymalny czas oczekiwania do 30 dni.

Tryb odwoławczy


brak

Uwagi


O wyniku rozpatrzenia podania wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.

Podstawa prawna


USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 - z późn. zm.)

Treść


Kompletne podanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

Podanie powinno zawierać:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- miejscowość i datę złożenia podania,
- adresata
- w jakiej sprawie i uzasadnienie,
- podpis osoby składającej podanie,
Jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.

należy także dołączyć:
1) kopię proponowanego rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów,
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
3) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
4) kopię licencji na wykonywanie przewozów
5) kopię cennika,
6) wykaz pojazdów z określeniem ich liczby, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Opracował
kierownik Jakub Widawski

Zezwolenie na organizację imprezy sportowej lub innej imprezy o charakterze masowym na terenie lasów

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 95, tel. (041) 25-20-174

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 95, tel. (041) 25-20-174 lub listownie.

Opłaty

brak opłaty skarbowej

Termin załatwienia

Maksymalny czas oczekiwania do 14 dni.

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

brak

Podstawa prawna
Art. 29 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (Dz. U. z 2000r, Nr 56 poz. 679 z późn. zm.)

Treść

Kompletny wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną imprezą.

Opracował
podinspektor Grzegorz Ledwójcik

Wniosek o zezwolenie na organizację imprez na terenie lasów komunalnych

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84
- inspektor Jacek Wojciechowski, telefon (041) 25-20-177

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego ulicy.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84

Opłaty

Zgodnie z uchwałą XXI/30/08 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13.03.2008r.

Termin załatwienia

Maksymalny termin oczekiwania do 30 dni.

Tryb odwoławczy


Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1, 2 pkt. 1, ust. 3, 4 i 11 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 19, poz. 115)

Treść

Kompletny wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju 78 (II piętro).

Opracowała

inspektor Grażyna Ungier


Wniosek o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Decyzja na lokalizację urządzeń w pasie drogowym ulicy gminnej

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78
- inspektor Marcin Siedlak, telefon (041) 25-20-176.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78

Opłaty

Uchwała Nr XXI/30/2008 Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej z dnia 13.03.2008

Termin załatwienia

Maksymalny czas oczekiwania 14 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 19, poz. 115)

Treść

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju 78 (II piętro).

Opracowała
inspektor Grażyna Ungier


Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu budowy / przebudowy zjazdu

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84
- inspektor Jacek Wojciechowski, telefon (041) 25-20-177

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu budowy / przebudowy zjazdu.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84

Opłaty

Zgodnie z uchwałą XXI/30/08 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13.03.2008r

Termin załatwienia

Maksymalny czas oczekiwania do 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Wniosek należy złożyć również w przypadku modernizacji istniejącego zjazdu.

Podstawa prawna

Art. 29, ust. 1,3,5 Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r Nr 204, poz. 2086 z późn. zm)

Treść

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju 84 (II piętro).

Opracowała
inspektor Grażyna Ungier


Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego w celu budowy zjazdu

Zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84
- inspektor Jacek Wojciechowski, telefon (041) 25-20-177

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84

Opłaty

Zgodnie z uchwałą XXI/30/08 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13.03.2008r

Termin załatwienia

Maksymalny czas oczekiwania do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1, 2 pkt. 3, ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 19, poz. 115 z późn. zm)

Treść

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju 84 (II piętro).

Opracowała
inspektor Grażyna Ungier


Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy


Zezwolenie na lokalizację punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84
- inspektor Jacek Wojciechowski, telefon (041) 25-20-177

Wymagane dokumenty


Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację punktu handlowego lub usługowego w pasie drogowym.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84

Opłaty

Zgodnie z uchwałą XXI/30/08 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13.03.2008r

Termin załatwienia

Maksymalny czas oczekiwania do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1, 2 pkt. 3, ust. 6 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 19, poz. 115 z późn. zm)

Treść


Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju 84 (II piętro).

Opracowała
inspektor Grażyna Ungier


Wniosek

Uzyskanie warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta, pokój 84A - inspektor Alicja Wiśniewska-Bzymek, telefon (041) 25-20-178.

Wymagane dokumenty

1) Podanie z określeniem ilości odprowadzanych ścieków;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją urządzeń obcych.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta, pokój 84A - inspektor Alicja Wiśniewska-Bzymek lub przekazanie za pośrednictwem Poczty.

Opłaty

brak opłaty skarbowej

Termin załatwienia

1) Maksymalny czas oczekiwania do 14 dni od daty złożenia kompletnego podania.
2) Maksymalny czas oczekiwania do 30 dni od daty złożenia kompletnego podania/wniosku - w przypadku spraw wymagających analizy znacznego obszaru zlewni i systemu odwodnienia miasta.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Podanie powinno zawierać:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- miejscowość i datę złożenia podania,
- adresata
- w jakiej sprawie i uzasadnienie,
- podpis osoby składającej podanie,
Jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.

Podstawa prawna

Zgodnie z Prawem budowlanym z dnia 7.07.1994r i obowiązującymi przepisami szczegółowymi.

Treść

Kompletne podanie wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 7.

Tryb rozpatrywania podań:

1) złożenie lub przesłanie podania
2) wizja w terenie
3) wydanie warunków technicznych na włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Opracowała
inspektor Alicja Wiśniewska-Bzymek

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84- inspektor Jacek Wojciechowski, telefon (041) 25-20-177

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84

Opłaty

Zgodnie z uchwałą XXI/30/08 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13.03.2008r

Termin załatwienia

Maksymalny czas oczekiwania do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2, ust. 3,4 i 11 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r Nr 204, poz. 2086 z późn. zm)

Treść

Kompletny wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju 84 (II piętro).

Opracowała
inspektor Grażyna Ungier


Wniosek

bip
 

um

um

mbti um