Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzja na lokalizację urządzeń w pasie drogowym ulicy gminnej

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78
- inspektor Marcin Siedlak, telefon (041) 25-20-176.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78

Opłaty

Uchwała Nr XXI/30/2008 Rady Miasta w Skarżysku-Kamiennej z dnia 13.03.2008

Termin załatwienia

Maksymalny czas oczekiwania 14 dni od daty złożenia kompletnych dokumentów.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r Nr 19, poz. 115)

Treść

Kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju 78 (II piętro).

Opracowała
inspektor Grażyna Ungier


Wniosek o wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym

bip
 

um

um

mbti um