Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zezwolenie na korzystanie z przystanków miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Skarżysk

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78, tel. 25-20-176

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków miejskiej komunikacji autobusowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78 lub listownie.

Opłaty

brak opłaty skarbowej

Termin załatwienia


Maksymalny czas oczekiwania do 30 dni.

Tryb odwoławczy


brak

Uwagi


O wyniku rozpatrzenia podania wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie.

Podstawa prawna


USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 - z późn. zm.)

Treść


Kompletne podanie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

Podanie powinno zawierać:
- imię i nazwisko,
- adres zamieszkania,
- miejscowość i datę złożenia podania,
- adresata
- w jakiej sprawie i uzasadnienie,
- podpis osoby składającej podanie,
Jeśli do podania chcemy dołączyć jakieś dokumenty , to musimy poniżej dopisać „załączniki” i wypisać je w punktach.

należy także dołączyć:
1) kopię proponowanego rozkładu jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów,
2) schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
3) zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
4) kopię licencji na wykonywanie przewozów
5) kopię cennika,
6) wykaz pojazdów z określeniem ich liczby, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

Opracował
kierownik Jakub Widawski

bip
 

um

um

mbti um