Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78, tel. 25-20-176

Wymagane dokumenty

Kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 78

Opłaty

za wydanie zezwolenia - 82 zł

Opłatę skarbową można uiścić w kasie urzędu pokój nr 6.

Termin załatwienia

Maksymalny termin oczekiwania do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

Opłatę za wydanie zezwolenia uiszcza się przy odbiorze decyzji.

Podstawa prawna

Art. 10 Ustawy z dnia 21 września 1997r o ochronie zwierząt (Dz.U. 2003r Nr 106, poz. 1002)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003r, Nr 77, poz. 687)
Uchwała Zarządu Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 18 stycznia 1999r w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne.

Treść
Kompletny wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty.

Akceptował
naczelnik Zygmunt Żebrowski


Wniosek o zezwolenie na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

bip
 

um

um

mbti um