Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84- inspektor Jacek Wojciechowski, telefon (041) 25-20-177

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 84

Opłaty

Zgodnie z uchwałą XXI/30/08 Rady Miasta Skarżysko-Kamienna z dnia 13.03.2008r

Termin załatwienia

Maksymalny czas oczekiwania do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

brak

Podstawa prawna

Art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2, ust. 3,4 i 11 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r Nr 204, poz. 2086 z późn. zm)

Treść

Kompletny wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w pokoju 84 (II piętro).

Opracowała
inspektor Grażyna Ungier


Wniosek

bip
 

um

um

mbti um