Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zezwolenie na organizację imprezy sportowej lub innej imprezy o charakterze masowym na terenie lasów

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 95, tel. (041) 25-20-174

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia.

Miejsce odbioru

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pokój 95, tel. (041) 25-20-174 lub listownie.

Opłaty

brak opłaty skarbowej

Termin załatwienia

Maksymalny czas oczekiwania do 14 dni.

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

brak

Podstawa prawna
Art. 29 ust. 4 Ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (Dz. U. z 2000r, Nr 56 poz. 679 z późn. zm.)

Treść

Kompletny wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 7 lub za pośrednictwem poczty nie później niż w terminie 14 dni przed planowaną imprezą.

Opracował
podinspektor Grzegorz Ledwójcik

Wniosek o zezwolenie na organizację imprez na terenie lasów komunalnych

bip
 

um

um

mbti um