rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Interpretacje przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - co do zakresu i stosowania...

prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników

Miejsce załatwiania sprawy:
Składanie wniosków przez zainteresowanych -Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat j -pokój 10 parter (Biuro Obsługi Interesanta)

Kto może złożyć wniosek:
- podatnik
- podmiot, nie będący podatnikiem w zakresie zdarzeń przyszłych,
- płatnik,
- inkasent,
- osoba trzecia.

Jakich kwestii mogą dotyczyć wnioski:

Wnioski mogą dotyczyć wszystkich kwestii, do których mają zastosowanie przepisy ordynacji podatkowej w tym także do należności płatników lub inkasentów, zobowiązań osób trzecich oraz nadpłat, zwrotów podatku, wynagrodzeń inkasentów, oprocentowania nadpłat.

Wymagane dokumenty:


1.Wniosek – powinien zawierać;
- Imię i nazwisko(lub nazwę firmy) i dokładny adres do doręczeń. Jeśli strona działa przez pełnomocnika, do wniosku musi być koniecznie dołączone pełnomocnictwo złożone na piśmie z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł( od każdego stosunku pełnomocnictwa).
- Opłatę skarbową można uregulować- w kasie urzędu ( w godz.7.30-14.00)
lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Suchedniów 92 8520 0007 2002 0018 8883 0005.
- Szczegółowy opis konkretnego stanu faktycznego, który zaistniał przed wystąpieniem z wnioskiem, z podaniem czasu jego zaistnienia, a ponadto miejsce położenia przedmiotu opodatkowania ( np. gruntu, budynku).
- Własne jednoznaczne stanowisko w sprawie odnoszące się do przedstawionego stanu faktycznego w obowiązującym stanie prawnym lub zdarzeń przyszłych
- Podpis strony lub pełnomocnika strony.

2. Inne dokumenty niezbędne do wydania właściwej opinii.

Sposób realizacji:

Wydanie postanowienia.

Termin realizacji:

3 miesiące od dnia wpływu wniosku o interpretację.
W przypadkach uzasadnionych złożonością sprawy do 4 miesięcy.

Podstawa prawna:
Art. 14A §1-4 art,14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
(t. j z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.)

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od daty doręczenia przedmiotowej interpretacji.

bip
 

um

um

mbti um