Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Podatek od posiadania psów

Miejsce załatwiania sprawy:

Wydział Finansowy
Referat Podatków i Opłat pokój 60 tel.( 041) 2520132

ZOBOWIĄZANI DO UISZCZANIA PODATKU

Osoby fizyczne posiadające psy .

Wymagane dokumenty:

Pisemna informacja o posiadanych psach.

Sposób realizacji:

Przypis podatku.
Inkasentami podatku są administracje spółdzielni mieszkaniowych, administracje domów mieszkalnych ZBK Administrator Sp. Z o.o, rady osiedlowe oraz inni administratorzy nieruchomości.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

Termin płatności:

- do dnia 15 marca roku podatkowego ( bez wezwania),
- 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego w przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 15 marca roku podatkowego.

Stawki podatku :

W 2007 roku obowiązują stawki podatku od posiadania psów określone uchwałą Nr IV/13/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od posiadania psów tj 25,00zł. od każdego posiadanego psa.

Zwalnia się z podatku od posiadania psów, z tytułu posiadania psów:
1.Utrzymywanych w celu pilnowania obejścia wolnostojących budynków mieszkalnych i gospodarczych po jednym na każde obejście,
2.Szczeniąt w wieku nie przekraczającym trzeciego miesiąca życia tj. do czasu ich odchowu,
3.Psy, które zostały przyjęte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy czym fakt ten należy udokumentować umową adopcyjną.

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Bogumiła Leszczyńska -inspektor

bip
 

um

um

mbti um