Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległości podatkowe

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Finansowy

Referat Podatków i Opłat pokój nr 10 (Biuro Obsługi Interesanta) tel. 0412520142

Wymagane dokumenty

Podanie zawierające przedmiot sprawy wraz ze wskazaniem ilości żądanych zaświadczeń oraz:
1.Numer Identyfikacji Podatkowej wnoszącego podanie.
2.Nazwa pełna / nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia.
3.Adres siedziby / adres zamieszkania/adres do korespondencji.
4.Krótki opis dotyczący rodzaju i oznaczenia nieruchomości, karty (lub podatku),
dla której ma być wydane zaświadczenie.
5.Podpis składającego podanie.

Sposób realizacji

Wydanie zaświadczenia w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
Odmowa wydania zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa płatna gotówką w kwocie 21 zł.( od każdego egzemplarza) dokonana w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek Bank Spółdzielczy Suchedniów nr 92 8520 0007 2002 0018 8883 0005.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r Dz. U. Nr 8, poz.60 ze zm.)– art. 306 j.
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U z 2005r . Nr 165, poz. 1374).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U z 2006r. Nr 225, poz.1635).

bip
 

um

um

mbti um