rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zaświadczenie z ewidencji i rejestrów podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego...

oraz od środków transportu

Miejsce załatwiania sprawy

Wydział Finansowy
Referat Podatków i Opłat

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Sposób realizacji

1. Wydawanie zaświadczenia.
2. Odmowa wydania zaświadczenia.

Opłaty

Opłata skarbowa w przypadkach określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.1635 ).

Podstawa prawna

Art. 306a, 306b, 306c, art.307j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. )

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

bip
 

um

um

mbti um