Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Wymagane dokumenty

Podanie do Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu

Miejsce odbioru


Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Opłaty

nie wnosi się

Termin załatwienia

około 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U nr 147 poz. 1231 z 2002,zmiany Dz. U nr 167 poz. 1372 z 2002, Dz.U. nr 80 poz. 719 z 2003)

Treść

Wnioskodawcą w sprawie o leczenie może być rodzina lub osoby zamieszkałe z osoba uzależnioną, sąsiedzi, policja, prokuratura, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni. Po złożeniu wniosku sprawa jest rozpatrywana przez Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opracował

Marcin Borej


Wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe

bip
 

um

um

mbti um