rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Wymagane dokumenty

Podanie o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej pok. nr 31
tel. 25-20-118

Opłaty

Opłata Skarbowa: podanie bez opłaty skarbowej

Termin załatwienia

14 dni

Tryb odwoławczy

1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miasta, wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Stronie

2. Odwołanie od decyzji (zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia) wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji Stronie.

Uwagi

Brak uwag

Podstawa prawna


Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Tekst jednolity - Dz. U. z 2007r. nr 70 poz. 473 z późn. zmianami), Uchwała Nr XXXV/18/2006 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 21 marca 2006r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Skarżyska - Kamiennej miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, uchwała nr 2/6/2002 Rady Miasta Skarżyska - Kamiennej z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zaw. powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

Treść

Aby uzyskać jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych należy:

- złożyć podanie o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów wraz z następującymi załącznikami:

- tytuł prawny do lokalu (terenu) stanowiącego punkt sprzedaży
- pisemna zgoda organizatora imprezy
- kopia stałego zezwolenia na sprzedaż alkoholu z dowodem uiszczenia opłaty za jego korzystanie

Opłaty:

Opłata skarbowa:

podanie i załączniki bez opłaty skarbowej

Opłata za jednorazowe zezwolenie wnosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i wynosi odpowiednio:

- 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów o zaw. do 4,5% alkoholu oraz piwa
- 43,75 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów o zawartości od 4,5% - 18% alkoholu
- 175,00 zł za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o zaw. pow. 18% alkoholu

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Kasy Urzędu Miasta, parter


Opracowała
Justyna Dulęba

bip
 

um

um

mbti um