rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Wymagane dokumenty

Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej (w załączeniu)

Miejsce odbioru

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Opłaty

Opłata skarbowa za decyzję 82 zł

Termin załatwienia

do 30 dni

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd Miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych ( Dz.U.Nr 22, poz. 162 z późn. zmianami).

Treść

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu ( art. 4 ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych ( Dz.U.Nr 22, poz. 162 z późn. zmianami).

Instytucja ubiegająca się o udzielenie pozwolenia na urządzenie zbiórki publicznej obowiązana jest przedstawić wniosek (w załączeniu) o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej.


Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej
Wniosek o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

bip
 

um

um

mbti um