Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Wymagane dokumenty


Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym (w załaczeniu)

Miejsce odbioru


Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 parter, pok.31 , tel. 25 20 118

Opłaty

brak

Termin załatwienia

Termin dostarczenia zawiadomienia -3 dni przed rozpoczęciem zgromadzenia

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Urząd Miasta przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 lipca 1990 Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 1990r. z póź. zm.)

Treść

Co najmniej na 3 dni przed planowanym zgromadzeniem, do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych należy dostarczyć zawiadomienie. (wzór zawiadomienia w załączniku)

Zawiadomienie powinno zawierać:
-imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
-cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
-miejsce, datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia , jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia,
-określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy


Zgłoszenie zamiaru zgromadzenia publicznego

bip
 

um

um

mbti um