Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych...

na rzecz obrony

Miejsce załatwienia

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM, II .p. pok. nr 109, tel. 25-20-112.

Wymagane dokumenty

Wniosek o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych / doraźnych potrzeb, planowanych do wykonania w czasie pokoju / w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny / o przeznaczenie nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w związku z używaniem ich w czasie pokoju (załącznik nr 1 do rozporządzenia RM z dnia 3 sierpnia 2004r - poz.1872).

Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (załącznik nr 1 do rozporządzenia RM z dnia 11 sierpnia 2004r. - poz. 2081).

Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń rzeczowych na uzupełnienie doraźnych / etatowych potrzeb (załącznik nr 2 do rozporządzenia RM z dnia 11 sierpnia 2004r.).

Wniosek o nałożenie obowiązku świadczeń osobistych w czasie pokoju (załącznik nr 1 do rozp. RM z dnia 5 października 2004r. - poz. 2307).

Wniosek o przeznaczenie osób do wykonywania świadczeń osobistych (załącznik nr 3 do rozp. RM z dnia 3 października 2004r.).

Wniosek o przeznaczenie osób do funkcji kuriera w ramach świadczeń osobistych (załącznik nr 4 do rozp. RM z dnia 5 października 2004r.).

Miejsce odbioru

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych UM, II. p. pok. nr 42, tel. 25-20-112 lub doręczenie za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Nie podlega.

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysluguje odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarzyska-Kamiennej w terminie 7 dni od daty złożenia dokumentów. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Uwagi

Jak wyżej.

Podstawa prawna

Art. 202 ust.1, art. 203 ust.1 i 2, art. 208 ust.1, art. 210 ust.1 i 4, art. 219 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. z 2004r. Nr 241, poz.2416 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 181, poz.1872).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych ns rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 203, poz. 2081).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004r. w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 229, poz. 2307).

Treść

Jak wyżej.


Opracował

Grzegorz Matynia

bip
 

um

um

mbti um