rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzje dotyczące zmiany stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich

 Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - pok. 73

Wymagane dokumenty


Podanie (wniosek) o wszczęcie postępowania
administracyjnego z możliwie dokładnym opisem miejsca, przyczyn, skutków, stron sporu. Należy załączyć wszelkie posiadane przedmiotowe dokumenty np. operat wodnoprawny, pozwolenie wodnoprawne, opinie rzeczoznawców, projekt.

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 7

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 10zł

Termin załatwienia

do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy (art.35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. Nr 98 z 2000r. poz.1071 z późn. zmian.)

Tryb odwoławczy


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

Uwagi

Rozstrzygnięcie w sprawie nie zawsze wiąże się z wszczęciem postępowania i wydaniem decyzji.

Podstawa prawna

Art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr.115 z 2001r poz. 1229. z późn. zmianami)

Treść

Podania (wnioski) zaadresowane do Prezydenta Miasta Skarżysko-Kam. wraz z kompletem posiadanej dokumentacji należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 7.

Procedura: wizja w terenie z udziałem stron, spisanie protokołu; w koniecznych przesłuchania świadków, opinia rzeczoznawcy, decyzja..


Opracował
Marek Chojnacki - kierownik

bip
 

um

um

mbti um