Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzje zatwierdzające ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruntach właścicieli

Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Ochrony Środowiska - pok. 73

Wymagane dokumenty

Podanie (wniosek) umawiających się właścicieli gruntów o spornych interesach z możliwie dokładnym opisem miejsca, stanu obecnego i sposobu realizacji postanowień ugody

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 7

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 10zł

Termin załatwienia

do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna

Uwagi

Ugodę można zawrzeć tylko w odniesieniu do spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji. Forma ta ma zastosowanie w sprawach, w których uczestniczy przynajmniej dwie strony o spornych interesach, może uprościć postępowanie, a charakter sprawy przemawia za jej ugodowym załatwieniem. Ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Zawarta ugoda zatwierdzania jest decyzją Prezydenta Miasta.

Podstawa prawna


art. 30 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr.115 z 2001r poz. 1229. z późn. zmianami)

Treść


Podania (wnioski) zaadresowane do Prezydenta Miasta Skarżysko-Kam. wraz z kompletem posiadanej dokumentacji należy składać w Biurze Obsługi Interesanta pok.7

Procedura: wizja w terenie, rozprawa administracyjna z udziałem stron, spisanie protokołów, decyzja zatwierdzająca zawartą ugodę.


Opracował
Marek Chojnacki - kierownik

bip
 

um

um

mbti um