rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, "Studium...

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej" oraz "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Osiedli Pogorzałe i Książęce na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej"

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 77, tel. (41) 25-20-168

Wymagane dokumenty

odręczny wniosek

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Interesanta pok.7, lub za pośrednictwem poczty (po uiszczeniu opłaty skarbowej)

Opłaty


opłata skarbowa:
1. od wypisu: - do 5 stron 30 zł
- powyżej 5 stron 50 zł
2. od wyrysu: - za każdą wchodzacą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
- nie więcej niż 200zł

Termin załatwienia

7 dni

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Uwagi

W przypadku niekompletnego wniosku tj. niedokładnego określenia położenia terenu lub braku opłaty skarbowej, wzywa się zainteresowanego do uzupełnienia wniosku zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

Podstawa prawna

wyrys i wypis stanowi fragment zatwierdzonych w/w opracowań urbanistycznych.

Treść

Wniosek dotyczący wydania wypisu i wyrysu należy adresować do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i składać w Biurze Obsługi Interesanta pok.7 lub za pośrednictwem poczty. W treści należy dokładnie określić położenie przedmiotowego terenu.

Opracowały
Zofia Łyżwa - inspektor
Iwona Chmielewska - inspektor

bip
 

um

um

mbti um