rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania ...

przestrzennego oraz informacji o braku planu miejscowego

Miejsce załatwienia

Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, pokój 77, tel. (41) 25-20-168

Wymagane dokumenty

wniosek z określonym położeniem działki

Miejsce odbioru

Biuro Obsługi Interesanta lub doręczenie za pośrednictwem poczty

Opłaty

opłata skarbowa w wysokości 17 zł

Termin załatwienia

7 dni

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Uwagi

W przypadku niekompletnego wniosku tj. niedokładnego określenia położenia działki lub braku opłaty skarbowej, wzywa się zainteresowanego do uzupełnienia wniosku zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego

Podstawa prawna

zaświadczenie wydawane jest na podstawie zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Treść

Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu należy adresować do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, Wydział Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i składać w Biurze Obsługi Interesanta lub za pośrednictwem poczty.

W treści należy dokładnie określić położenie działki tj. ulicę, nr budynku oraz nr geod. działki.


Opracowała
Zofia Łyżwa - inspektor

bip
 

um

um

mbti um