rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku, gdy przedsięwzięcie może wymagać ...

... sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżyska-Kam., pok.73

Wymagane dokumenty

-poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich (oryginał + 2 kopie),
- informacja zawierająca dane o planowanym przedsięwzięciu ( 3 egzemplarze + zapis w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych)

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżyska-Kam., Biuro Obsługi Interesanta pok.7 lub za pośrednictwem poczty.

Opłaty

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 205 zł. powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Koniecznym jest załączenie potwierdzenia wpłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, lub bezgotówkowo na rachunek nr 92852000072002001888830005 Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy

Termin załatwienia

ok. 2-3 miesiące

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.

Podstawa prawna

art. 46, 46a, 50, 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn.)

Treść

Wniosek zaadresowany do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z kompletem posiadanych dokumentów, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr7) Urzędu Miasta Skarżyska-Kam.

Procedura: przyjęcie wniosku z informacją zawierającą dane o planowanym przedsięwzięciu, wszczęcie postępowania, wystąpienie do Starosty Skarżyskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (ewentualnie wezwanie do przedłożenia raportu), uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia z w/w jednostkami, wydanie decyzji administracyjnej.

Opracowała
Małgorzata Kowalik - inspektor


Wniosek

bip
 

um

um

mbti um