rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżyska-Kam., pok.73

Wymagane dokumenty

- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
- zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów oraz ich zdjęcia z widocznym numerem rejestracyjnym (min. dwa bezpyłowe pojazdy specjalistyczne oraz min. jeden pojazd do przewozu odpadów selektywnie gromadzonych),
- kserokopie stosownych umów w przypadku gdy pojazdy nie stanowią własności przedsiębiorcy,
- aktualna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na temat bazy transportowej,
- wzór oznaczenia przedsiębiorcy (oznaczenie pojemników i pojazdów),
- tytuł prawny do terenu na którym znajduje się baza transportowa,
- kserokopie umów na mycie i dezynfekcje pojazdów i pojemników,
- kserokopie umów z odbiorcami odpadów selektywnie zbieranych

Miejsce odbioru

Urząd Miasta Skarżyska-Kam., Biuro Obsługi Interesanta pok.7 lub za pośrednictwem poczty

Opłaty

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, lub bezgotówkowo na rachunek nr 92852000072002001888830005 Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna W-ł Finansowy

Termin załatwienia

ok. 1-2 miesięcy

Tryb odwoławczy


Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.

Uwagi


wszystkie załączone do wniosku kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Podstawa prawna


art. 7 ust. 6; art.7 ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)

Treść


wniosek zaadresowany do Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej wraz z kompletem posiadanych dokumentów, należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (parter pok. nr7) Urzędu Miasta Skarżyska-Kam.

Procedura: przyjęcie wniosku, wszczęcie postępowania, rozpatrzenie wniosku, wydanie decyzji administracyjnej.

Opracowała
Beata Grzybowska - inspektor


Wniosek

bip
 

um

um

mbti um