rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty


-wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego" odrębny dla każdej osoby meldującej się (również dla dziecka),
-paszport,
-karta pobytu cudzoziemca lub decyzja Wojewody Świętokrzyskiego zezwalająca na osiedlenie się na pobyt stały na terenie RP,
-poświadczenie wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski (jeżeli taki posiadał),
-akt własności (np. umowa najmu lokalu, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej).

W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999) oraz ustawa z dnia 25 czerwca 1997r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739 z późn. zm.).


Sprawdziła  
Teresa Smulczyńska


Zameldowanie na pobyt stały

bip
 

um

um

mbti um