rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad dwa miesiące

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Wymagane dokumenty

- wypełniony druk meldunkowy "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące" odrębny dla każdej osoby meldującej się (również dla dziecka),
- dowód osobisty z zameldowaniem na pobyt stały,
- dla dzieci niepełnoletnich akt urodzenia z potwierdzeniem zameldowania na pobyt stały (potwierdzenie dotyczy dzieci spoza Skarżyska-Kam.),
- książeczka wojskowa (w przypadku mężczyzn do 50 lat, oficerowie do 60 lat, kobiety do 40 lat),
- akt własności lokalu (np. umowa najmu, wypis z księgi wieczystej).
W przypadku osób nie będących właścicielem lub najemcą lokalu, w którym następuje zameldowanie wymagane jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu osoby meldującej się przez właściciela lub najemcę.

Miejsce odbioru

Pokój nr 17 (parter) w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, poniedziałek w godz. od 8.00-16.00, wtorek-piątek w godz. od 8.00-13.00.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Niezwłocznie. W imieniu osób niepełnoletnich występują rodzice lub opiekunowie ustawowi.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 25-20-157.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 87, poz.960 z późn. zm) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U. Nr 236 poz.1999).


Sprawdziła  
Teresa Smulczyńska

bip
 

um

um

mbti um