Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Podanie o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

(dotyczy osób zamieszkujących w danym lokalu za zgodą właściciela lub najemcy lokalu bez wymaganego zameldowania)

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 23 /parter/ Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych – Referat Ewidencji, codziennie od 7.30 – 15.30.

Wymagane dokumenty

- podanie o zameldowanie oraz dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w podaniu,
- wypełniony druk "Zgłoszenie pobytu stałego".

Miejsce odbioru

Pokój nr 23 /parter/ Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych – Referat Ewidencji, codziennie od 7.30 – 15.30.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Podanie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Termin załatwienia do 2 miesięcy. W przypadku spraw wymagających dodatkowej procedury wyjaśniającej termin może się wydłużyć.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam.w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Wszelkich informacji na temat procedury dotyczącej zameldowania w drodze decyzji administracyjnej udzielają pracownicy Referatu Ewidencji w pok. nr 23, tel. 25-20-155.

Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn. zm.).


Sprawdziła
Teresa Smulczyńska

bip
 

um

um

mbti um