rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Podanie o wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

(Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna bądź prawna mająca interes prawny do wymeldowania osoby, która ostatecznie i dobrowolnie opuściła lokal, jednakże nie dokonała wymeldowania).

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do pokoju nr 23 /parter/ Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych – Referat Ewidencji, codziennie od 7.30 – 15.30.

Wymagane dokumenty

Podanie oraz dokumenty potwierdzające okoliczności zawarte w podaniu (aktualny przydział na lokal, wyrok o eksmisji, podział majątku, wyrok o rozwodzie, itp.).

Miejsce odbioru


Pokój nr 23/parter/ Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych – Referat Ewidencji, codziennie od 7.30 – 15.30.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Podanie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Termin załatwienia do 2 miesięcy. W przypadku spraw wymagających dodatkowej procedury wyjaśniającej termin może się wydłużyć.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

W sprawie wyjaśnienia trybu wymeldowania decyzją administracyjną należy zgłosić się do pokoju nr 23 /parter/ Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych – Referat Ewidencji, codziennie od 7.30 – 15.30. Telefon : 25-20-155.

Podstawa prawna

Art. 15 ust 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 87 poz. 960 z późn.zm.) oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 maja 2002 roku, Sygn. akt K.20/01 (Dz.U. Nr 78, poz.716).

Sprawdziła  

Teresa Smulczyńska

bip
 

um

um

mbti um