rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wpis do rejestru wyborców

Dotyczy osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie nie zameldowanych.

Miejsce załatwienia

Z kompletem dokumentów należy zgłosić się do Urzędu Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18, pok. 21 /parter/.

Wymagane dokumenty

- wypełniony "Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców",
- dowód osobisty (do wglądu).

Miejsce odbioru

Pokój nr 21 /parter/w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kam. przy ul. Sikorskiego 18.

Opłaty

Bez opłat.

Termin załatwienia

Osoba zainteresowana wymieniony wniosek składa osobiście. Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osoby składającej wymieniony wniosek wydaje Prezydent Miasta Skarżyska-Kam. w terminie 3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję o odmowie wpisania do rejestru wyborców wnosi się do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kam. za pośrednictwem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kam. w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

Wszelkich informacji w sprawach jw. udzielają pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych pod numerami telefonów: 2520-156.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.).

Sprawdziła
Teresa Smulczyńska


Wniosek o wpis do rejestru wyborców

bip
 

um

um

mbti um