rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Przyjmowanie wniosków o najem lokalu zamiennego

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego nr 18 Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych Referat lokalowy pokój nr 29, czynny w poniedziałek, w godz. 8.00-16.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30-15.30.

Wymagane dokumenty


Kompletnie wypełniony wniosek o przydział mieszkania
-orzeczenie o wyłączeniu budynku lub lokalu z użytkowania z uwagi na jego zły stan techniczny,
-dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu.

Miejsce odbioru

Zawiadomienie o uprawnieniu do otrzymania lokalu zamiennego można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kam. ul. Sikorskiego 18 w Wydziale Spraw Obywatelskich i Lokalowych – referat lokalowy pok. nr 29 lub zostanie doręczone za pośrednictwem poczty na adres podany we wniosku.

Opłaty

Bez opłat

Termin załatwienia

Wniosek rozpatrywany jest i udzielana na niego odpowiedź w ciągu 14 dni licząc od dnia złożenia dokumentów.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy referatu lokalowego pod numerem telefonu: 2520-153 lub 2520-154.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. nr 71 z 2001r. poz. 733 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr 1/7/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Treść

Obowiązek dostarczania lokali zamiennych na rzecz najemców którzy zamieszkują w budynkach lub lokalach wyłączonych z użytkowania, a w dniu wejścia w życie ustawy opłacali czynsz regulowany - spoczywa na gminie do dnia 31 grudnia 2015r.

Opracowała
Inspektor - Ewa Pasieka


Wniosek o przydział lokalu komunalnego

bip
 

um

um

mbti um