rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Sporządzanie wykazów skierowań do zawarcia umowy najmu lokali komunalnych

Miejsce załatwienia

Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego nr 18 Wydział Spraw Obywatelskich i Lokalowych Referat lokalowy pokój nr 29, czynny w poniedziałek, w godz. 8.00-16.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30-15.30.

Wymagane dokumenty

W momencie tworzenia projektu wykazu zostaną podane szczegółowe informacje o rodzaju dokumentów potrzebnych do aktualizacji wniosku.

Miejsce odbioru

Zarówno projekt wykazu, jak i jego ostateczna wersja zostanie wywieszona do publicznej wiadomości w gablocie ogłoszeń Wydziału Spraw Obywatelskich - referat lokalowy.

Opłaty

Bez opłat

Termin załatwienia

W momencie tworzenia projektu wykazu zostanie podany termin aktualizacji wniosku.

W czasie trwania następnych etapów prac nad tworzeniem wykazu będą podawane terminy:

-wywieszenia do kontroli społecznej projektu wykazu osób do zawarcia umowy najmu ,- projekt został umieszczony w tablicy ogłoszeń 12.11.2003r. do 12.12.2003r.
-termin składania od w/wym projektu odwołań,- do 12.12.2003r.
-termin wywieszenia ostatecznego wykazu.- wykaz został umieszczony w tablicy ogłoszeń w dniu 23.12.2003r.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od projektu wykazu skierowań należy złożyć w referacie lokalowym pok. 29. Odwołania rozpatrywane są przez Komisję mieszkaniową po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalowej przez jej członków.

Uwagi

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy referatu lokalowego pod numerem telefonu: 2520-153 lub 2520-154.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. nr 71 z 2001r. poz. 733 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwała Nr 1/7/2003 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Treść

Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego wydawane jest przez upoważnionego przez Prezydenta Miasta Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i Lokalowych. Skierowanie może być wydane na rzecz osoby lub rodziny ujętej w wykazie i która w momencie odbioru skierowania nadal spełnia kryteria uprawniające do najmu lokalu.

Opracowała
Inspektor - Ewa Pasieka

bip
 

um

um

mbti um