rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zero tolerancji dla korupcji

W celu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna zapoczątkowany został program Zero tolerancji dla korupcji.

Silny nacisk na profilaktykę antykorupcyjną w naszym Urzędzie to nie tylko konieczność wynikająca z obowiązków członków korpusu służby cywilnej oraz obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, ale również chęć budowania wizerunku organizacji wolnej od korupcji, której pracownicy są świadomi zagrożeń i potrafią sobie z nimi radzić.

Definicja korupcji

Istnieje wiele definicji korupcji. Na potrzeby programu „Zero tolerancji dla korupcji w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna" korzystamy z podanej niżej definicji zaczerpniętej z Cywilnoprawnej Konwencji o Korupcji podpisanej w listopadzie 1999r.i ratyfikowanej przez Polskę we wrześniu 2002r.

KORUPCJA to jakiekolwiek nadużycie władzy publicznej dla prywatnych korzyści jednostkowych lub grupowych.
Oznacza ona zarówno:
- proponowanie,
- wręczenie,
- jak i przyjmowanie bezpośrednio lub pośrednio łapówki czy jakiejkolwiek innej nienależnej korzyści lub jej obietnicy, które wypacza prawidłowe wykonywanie jakiegokolwiek obowiązku lub wymuszające określone zachowanie od osoby otrzymującej łapówkę, nienależną korzyść lub jej obietnicę.

POWIADAMIANIE O ZDARZENIACH KORUPCYJNYCH
Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, każdy kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ma obowiązek zawiadomienia prokuratora lub policji o tym fakcie.
Podstawa prawna art. 304 kodeksu postępowania administracyjnego:
Art. 304.
§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. (...)
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Przykładowe adresy kontaktowe w Skarżysku-Kamiennej:

Powiatowa Komenda Policji
ul. Krasińskiego 11
tel. 041 395-12-00
http://www.skarzysko-kamienna.swietokrzyska.policja.gov.pl/
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prokuratura Rejonowa
ul. Sikorskiego 20
tel. 041 253 11 14, 041 253 13 46
fax: 252-30-70

Inne:
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (22) 694 75 47

Przeciwdziałanie korupcji (strona www Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji)

Program przeciw korupcji (strona www Fundacji Batorego)

Publikacje Programu Administracji Publicznej (strona www Instytutu Spraw Publicznych)

Obywatelska Karta Antykorupcyjna

Obywatelski Przybornik Antykorupcyjny (strona www Transparency International Polska)

Stowarzyszenie „Stop Korupcji"


POLITYKA ANTYKORUPCYJNA
Urzędu Miasta Skarżysko-KamiennaKierownictwo i pracownicy Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna, zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z przestępstw korupcyjnych dla postrzegania funkcjonowania Urzędu i Państwa Polskiego, przyjmuje tę Politykę Antykorupcyjną jako wyraz chęci wdrożenia efektywnych mechanizmów przeciwdziałania zjawiskom korupcji w naszym Urzędzie.

Realizacja przyjętych założeń pozwoli na zbudowanie wizerunku Urzędu jako organizacji działającej w sposób uczciwy, przejrzysty i zawsze gotowej do uzasadniania podjętych decyzji.

Powyższy cel zamierzamy realizować poprzez:
1. Zapewnienie jawności przy realizacji zadań administracji publicznej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych.
2. Tworzenie i doskonalenie przejrzystych procedur postępowania przy realizacji zadań.
3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i świadomości zagrożeń korupcyjnych.
4. Stałe zwiększanie świadomości społecznej i promocję etycznych wzorców postępowania. Deklarujemy pełną i konsekwentną realizację przyjętych celów przez wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej.

Roman Wojcieszek
Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna

bip
 

um

um

mbti um

 

projekty-unia

projekty-unia

 

projekty-unia

 

ppbz

ppbz

ppbz

ppbz

dzu

button na stronę 

 

Rewitalizacja Rejów

Materiały Video

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Upowszechnienie dostępu do internetu.

 

Zapytaj prezydenta

zapytaj-prezydenta

odpowiedzi-prezydenta

Wydarzenia

Maj 2024
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2