403 Forbidden

403 Forbidden


nginx

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) stanowisko do spraw promocji zdrowia,
2) stanowisko do spraw społecznych,
3) stanowisko do spraw wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4) stanowisko do spraw organizacji pozarządowych.

Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej należy prowadzenie całości spraw związanych z ochroną i promocją zdrowia oraz polityką społeczną, a w szczególności :

1) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii, przemocy,
2) obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
3) nadzór merytoryczny nad publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie udzielonych dotacji, prowadzenie spraw dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej,
4) koordynacja działań w zakresie edukacji promującej zdrowie,
5) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych w tym zakresie,
6) realizacja działań w zakresie zwiększania aktywności społecznej osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
7) współpraca oraz nadzorowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
8) współpraca z wydziałem zajmującym się przygotowywaniem projektów, wniosków współfinansowanych przez Unię Europejską oraz inne podmioty w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
9) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
10) wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz organizowanie zgromadzeń publicznych,
11) inicjowanie i rozwijanie współpracy w ramach stowarzyszeń.

bip
 

um

um

mbti um