403 Forbidden

403 Forbidden


nginx

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) Referat ewidencji,
2) stanowisko do spraw lokalowych

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące gospodarowania gminnym zasobem lokalowym oraz ewidencji ludności, działalności gospodarczej , a w szczególności :

1) prowadzenie ewidencji ludności oraz lokalnej bazy danych (LBD),
2) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
3) współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców jako zadania zleconego,
4) współpraca z Departamentem Rozwoju Rejestrów MSWiA oraz Zakładem Obsługi Informatyki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
5) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
6) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz wydawaniem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkom,
7) wykonywanie czynności w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi, a w szczególności wynajmowanie lokali socjalnych i zamiennych osobom w trudnej sytuacji i wykwaterowań , obsługa zamian wzajemnych miedzy najemcami, podnajmu, przejęcia lokalu,
8) prowadzenie spraw związanych z wynajmowaniem lokali i powierzchni użytkowych,
9) obsługa Komisji Mieszkaniowej oraz aktualizacja wniosków i sporządzanie wykazów skierowań do zawarcia umów.

Komisja Mieszkaniowa została powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, działa na podstawie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U z 10 lipca 2001 roku Nr 71, poz.733) oraz na podstawie uchwały Nr XX/9/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z dnia 31 stycznia 2008 roku.

Skład Komisji mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej:
1. Konrad Krönig – przewodniczący, radny Rady Miasta
2. Paweł Krupa – wiceprzewodniczący, radny Rady Miasta
3. Józef Pisarczyk – członek, radny Rady Miasta
4. Andrzej Dąbrowski – członek, radny Rady Miasta
5. Marek Miernik – członek, radny Rady Miasta

Komisja działa społecznie, jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia za pracę w komisji.

Dyżur Komisji Mieszakaniowej odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 14-15.30 w sali nr 29 siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej


bip
 

um

um

mbti um