rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) NACZELNIK WYDZIAŁU - Anna Knyszyńska - tel. 041/ 25-20-180 pok. nr 87

2) REFERAT NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
a) Kierownik Referatu - Nadzieja Klimuk-Pasteczka tel. 041/ 25-20-185 pok. nr 81
b) Stanowiska do spraw obrotu nieruchomościami - Agata Ciok, Rafał Tokarczyk tel. 041/ 25-20-184 pok. nr 83, Jerzy Pluta tel. 041/ 25-20-183 pok. nr 85
c) Stanowisko do spraw regulacji stanów prawnych - Wioletta Wojdat tel. 041/ 25-20-183 pok. nr 85
d) Stanowisko do spraw ewidencji zasobów nieruchomości komunalnych - Marcin Suwara tel. 041/ 25-20-186 pok. nr 92

3) REFERAT GEODEZJI I OBROTU ZASOBAMI LOKALOWYMI
a) Kierownik Referatu - Beata Nowak tel. 041/ 25-20-188 pok. nr 91
b) Stanowisko do spraw podziału i rozgraniczeń nieruchomości - Bożena Michalska-Sałtowska tel. 041/ 25-20-187
c) Stanowisko do spraw dzierżawy - Monika Stąpor tel. 041/ 25-20-181 pok. nr 89
d) stanowisko do spraw użytkowania wieczystego - Anna Kuc tel. 041/ 25-20-182 pok. nr 89
e) stanowisko do spraw administracyjnych i opłat adiacenckich - Roman Obara tel. 041/25-20-183 pok. nr 85

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie całości spraw związanych z efektywnym gospodarowaniem nieruchomościami w tym nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, ewidencji gruntów, a w szczególności:

1) obsługa bazy ewidencyjnej gruntów,
2) prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami gruntów,
3) prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic i nadawania numerów porządkowych budynków,
4) prowadzenie spraw z zakresu użytkowania wieczystego gruntów,
5) przygotowywanie spraw dotyczących dzierżawy gruntów gminnych,
6) prowadzenie spraw związanych z obrotem nieruchomościami,
7) przygotowanie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości,
8) prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczenia komunalnych osób prawnych i ustanawianie trwałego zarządu,
9) naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń .

bip
 

um

um

mbti um