403 Forbidden

403 Forbidden


nginx

Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) audytor wewnętrzny,
2) stanowisko do spraw kontroli

Do zadań Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy :

1) sprawowanie kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta,
2) prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnie podległych Prezydentowi Miasta, powiązanych z budżetem Gminy, w tym kontroli finansowych pod kątem celowości wydatków oraz przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
3) kontrola realizacji przez wydziały urzędu zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
4) realizacja innych zadań kontrolnych zlecanych przez Prezydenta Miasta,
5) prowadzenie audytu wewnętrznego Urzędu Miasta.

bip
 

um

um

mbti um