Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Biuro Samorządowe

Biuro Samorządowe realizuje zadania poprzez następującą strukturę wewnętrzną:

1) stanowisko do spraw obsługi sekretariatu Prezydenta i Zastępcy Prezydenta ,
2) stanowisko do spraw obsługi Rady Miasta,
3) stanowisko do spraw współpracy z mediami.

Do zadań Biura samorządowego należy :

1) organizowanie obsługi interesantów i obiegu z tym związanych dokumentów,
2) obsługa sekretariatu Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta,
3) prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
4) prowadzenie rejestrów umów , porozumień i instytucji kultury,
5) obsługa organizacyjno-finansowa Rady Miasta i jej Komisji,
6) prowadzenie rejestrów uchwał i innych aktów prawnych Rady Miasta oraz interpelacji i zapytań radnych,
7) udzielanie niezbędnej pomocy technicznej i administracyjnej radnym w sprawowaniu mandatu,
8) prowadzenie spraw związanych z wyborami ławników do sądów powszechnych,
9) prowadzenie wyborów do Rad Osiedli i obsługa administracyjna rad,
10) prowadzenie spraw związanych z przynależnością gminy do związków i stowarzyszeń,
11) asystowanie i pomoc Prezydentowi podczas narad, spotkań, konferencji z przedstawicielami środków masowego przekazu, mieszkańcami itp.
12) przygotowywanie stałych, cyklicznych publikacji poświęconych działalności Prezydenta i władz miasta,
13) współpraca z kierownictwem urzędu, kadrą zarządzająca oraz środkami masowego przekazu w zakresie wytwarzania informacji publicznych,
14) informowanie przedstawicieli środków masowego przekazu o polityce, działalności, programach i zamierzeniach oraz wynikach pracy Prezydenta i urzędu, a także innych podległych jednostek organizacyjnych,
15) udzielanie w granicach upoważnienia - odpowiedzi na krytykę i interwencję w mass mediach,
16) redagowanie projektów odpowiedzi udzielanych bezpośrednio przez Prezydenta Miasta , zastępców Prezydenta Miasta , Sekretarza ,Skarbnika oraz naczelników wydziałów,
17) analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych w szczególności o tematyce związanej z działaniem gminy i dotyczących życia miasta oraz opracowywanie dla prezydenta zbiorczych analiz publikacji krytycznych, a także przedstawianie ważniejszych publikacji Prezydentowi Miasta,
18) opracowywanie publikacji, przedstawiających stanowisko urzędu w dyskusjach prasowych, w radiu i telewizji,
19) doradztwo w zakresie reklamowej oferty miejskiej w środkach masowego przekazu,
20) prowadzenie uroczystości i imprez znajdujących się w kalendarzu Urzędu Miasta”.

bip
 

um

um

mbti um