Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Zapraszamy na promocję książki ...

Zapraszamy na promocję książki Ireneusza Kulińskiego „O górnikach rud żelaza, kuźnicach i kowalichach w Staropolskim Okręgu Przemysłowym”, która odbędzie się w 11 kwietnia o godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej, Patio, ul. Słowackiego 25. 

 

 

Autor opisuje historię wydobycia oraz przerobu rud żelaza na obszarze doliny Kamiennej. Obok kopalń powstawały huty, spiętrzano rzeki do napędzania kół wodnych, budowano kanały.

Chlewiska, Pomyków, Suchedniów, Rejów, Stąporków, Starachowice i wiele innychmiejscowości przez wiele lat rozwijały się, funkcjonowały jak ośrodki wydobycia rudy żelaza i jej przerobu. Pozostały materialne ślady dawnych hut. Niektóre z nich zachowały się w dobrym stanie: Maleniec, Sielpia, Nietulsko, pozostałości wielkiego pieca na Rejowie w Skarżysku-Kamiennej. Po dawnych kopalniach pozostało mniej śladów. Czas, działalność człowieka oraz siły natury zacierają ślady prac wydobywczych na świętokrzyskich polach górniczych

Kto pamięta, że w okolicach Bliżyna wydobywano dobry jakościowo węgiel kamienny ? W Mroczkowie hutę modernizował inż. Witold Zglenicki, który w latach następnych organizował w Baku ( obecnie Azerbejdżan) wydobycie ropy naftowej. Maleniec słynął z wyrobu gwoździ. W Stą - porkowie zaś funkcjonowała napowietrzna kolejka linowa.

 

bip
 

um

um

mbti um