Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

XXXIX Ogólnopolski Turniej Recytatorski im. L. Staffa

Drodzy recytatorzy, wywodziciele , śpiewający poezję!!!!!

Zapraszamy Was najmocniej jak umiemy!!!!! - przyjeżdżajcie do naszego miasta gdzie poeta „cząstkę swej duszy zostawił" - przyjeżdżajcie!!! - a słowa, „a jednak śpiewać będę Wam pochwałę życia" niech przewodzą w doborze repertuaru.


Karta uczestnictwa i akredytacji

Regulamin


„ ... a jednak śpiewać będę Wam pochwałę życia"


Regulamin

Organizatorzy

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Patronat

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej

Cele Turnieju

kultywowanie i propagowanie piękna języka polskiego
doskonalenie warsztatu artystycznego
konfrontacja dokonań twórczych


Termin

Turniej odbędzie się w dniach od 2 - 4 grudnia 2011 r. w Miejskim Centrum Kultury ul. Słowackiego 25. Rozpoczęcie Turnieju 2 grudnia o godz. 16.00
Warunki uczestnictwa

ukończone 16 lat
przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich konkursach
udział w eliminacjach i zakwalifikowanie się do finału (nie dotyczy laureatów ogólnopolskich konkursów recytatorskich i imiennie zaproszonych recytatorów)
obecność od początku do końca Turnieju!!!

Kategorie

Turniej przeprowadzony będzie w trzech kategoriach :

a) konkurs recytatorski

b) poezja śpiewana

c) „wywiedzione ze słowa

Repertuar

Uczestników obowiązuje przygotowanie i prezentacja jednego utworu Leopolda Staffa bądź grupy literackiej SKAMANDER i drugiego dowolnego utworu. W kategorii recytatorskiej dopuszcza się łączenie utworów w całość przeznaczoną do łącznego wykonania.


W odniesieniu do formy muzycznej obowiązują zasady :

dopuszcza się wyłącznie muzykę własną nowo skomponowaną

akompaniament - jeden instrument lub mały zespół muzyczny (do 5 osób) Łączny czas prezentacji - maks.. 8 min.


Kryteria oceny :

dobór repertuaru
interpretacja utworów
kultura słowa
ogólny wyraz artystyczny

w poezji śpiewanej dodatkowo :

zgodność muzyki z charakterem wiersza
wartość kompozycji muzycznej
muzykalność i warunki głosowe wykonawcy

w „wywiedzione ze słowa"

celowość użycia środków pozasłownych

Jawna ocena prezentacji turniejowych.

Nagrody


W Turnieju przyznane zostaną :

nagroda główna GAŁĄZKA WIKLINY, nagrody pieniężne oraz
nagroda specjalna za interpretację wiersza Leopolda Staffa. Wszyscy
uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.
Ogólna kwota na nagrody 5000 zł.


Zgłoszenia


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 25 listopada b.r.

Nasz adres :

Miejskie Centrum Kultury

ul. Słowackiego 25

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. 041/ 25-31-482 c.; 664872145

fax 041/25-31-482 wew. 40


Uczestnicy, instruktorzy i obserwatorzy ponoszą następujące koszty :


akredytacja w wysokości 130 zł płatna na konto

Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej

Bank Spółdzielczy Suchedniów. O/Skarżysko-Kam.

nr 20 8520 0007 2002 2002 3221 0001

koszty podróży


Serdecznie zapraszamy

 

bip
 

um

um

mbti um