Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

Rozwiązanie umowy

W związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). należy wypowiedzieć umowę na świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r. z firmą która obecnie odbiera od Państwa śmieci.  Ponieważ z dniem 1 lipca 2013r. obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przejmie gmina. 

Wzór wypowiedzenia można pobrać (Tutaj)

Wypowiedzieć umowę mogą Państwo nawet jeżeli nie posiadacie swojego egzemplarza umowy (Wzór Tutaj). 

bip
 

um

um

mbti um