Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 18.03.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jedn. z późn. zm.)


PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,


      że na wniosek SKARBUD Sp. j. Maria Gorgiel, Bogdan Gorgiel ul. Obuwnicza 10, 10 A,  26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 18.03.2009r. została wydana i zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych decyzja (PŚ.V.7627/01-29/08) o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:  „Budowa stacji paliw w Skarżysku-Kamiennej na działkach nr 1/201, 1/296 - róg ulic Ekonomii i Obuwniczej”.


 
                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                   Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um