Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 23.02.2009

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej oraz opracowania ekofizjogarfii i prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko

Na podstawie art.30, art.39, art.40, art.41 oraz art.42 pkt 1 w związku z art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku   z uchwałą Nr XXXV/16/2006 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej  z dnia 21marca 2006r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej położonego wzdłuż rzeki Kamiennej, ograniczonego ulicami Wojska Polskiego, Krakowską, Tartaczną, rzeką Kamionką, M.Reja, Kilińskiego, granicą południową miasta wzdłuż rzeki Kamiennej, terenem leśnym do ul. Sosnowej, ul. Sosnową do Wojska Polskiego
z a w i a d a m i a m
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ośrodek Rekreacyjny BZIN” oraz opracowania ekofizjografii i prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko.
W/w opracowania będą dotyczyły terenów przeznaczonych pod: tereny usług i handlu,  rekreacji, turystyki i sportu, zbiornik wodny, tereny zabudowy mieszkaniowej,  parkingi, tereny zielone i lasy.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentami w w/w sprawie, udostępnionymi do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (pok. 77) oraz składać uwagi  wnioski w terminie do dnia 25.03.2009r.
Zgodnie z art.40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

bip
 

um

um

mbti um