Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 11.02.2009

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 tekst jedn),

PREZYDENT MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z a w i a d a m i a,

     że w dniu 09.02.2009r. dla inwestycji pn: „Budowa stacji paliw w Skarżysku-Kamiennej na działkach nr 1/201, 1/296 - róg ulic Ekonomii i Obuwniczej”, wnioskodawca dołączył do wniosku raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
     Powyższe przedsięwzięcie stało się wymagającym udziału społeczeństwa.
     Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska można zapoznać się z aktami sprawy w terminie od 11.02.2009r. do 05.03.2009r. w Biurze Obsługi Interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18, pok. Nr 7 (parter) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski.
    Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona  w oparciu o posiadane dowody i materiały.

                                                                                    Prezydent Miasta

                                      Roman Wojcieszek

bip
 

um

um

mbti um