Nasze Miasto

„Wspieraj lokalnie” to projekt przygotowany przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych przy współpracy PITax.pl Program PIT.

rozwoj-miasta

gratulacje

sferia

wifi

 

Logowanie

z dnia 12.01.2009

OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zwanego „11 Listopada - Piłsudskiego”
na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej
oraz opracowania ekofizjografii i prognozy oddziaływania
ustaleń w/w planu na środowisko

    Na podstawie art.30, art.39, art.40, art.41 oraz art.42 pkt 1 w związku z art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr199, poz. 1227) w związku z uchwałą Nr XV/79/2007 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 października 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „11 Listopada - Piłsudskiego” na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej ograniczony ulicami 11 Listopada,
Al. Piłsudskiego, terenami kolejowymi oraz rzeką Kamienną,
z a w i a d a m i a m   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „11 Listopada - Piłsudskiego” oraz opracowania ekofizjografii i prognozy oddziaływania ustaleń w/w planu na środowisko.
W/w opracowania będą dotyczyły terenów przeznaczonych pod:  tereny przemysłowo – usługowe.
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z dokumentami w w/w sprawie, udostępnionymi do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej (pok. 77) oraz składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 11.02.2009r.
Zgodnie z art.40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).

bip
 

um

um

mbti um